Liên kết website

Tài nguyên dạy học

Thời tiết Phan Thiết

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CODE ông giag noel đi theo chuột

  var trailimage=["", 61, 70] //image path, plus width and height var offsetfrommouse=[15,10] //image x,y offsets from cursor position in pixels. Enter 0,0 for no offset var displayduration=0 //duration in seconds image should remain visible. 0 for always. if (document.getElementById || document.all) document.write('') function gettrailobj(){ if (document.getElementById) return document.getElementById("trailimageid").style else if (document.all) return document.all.trailimagid.style } function truebody(){ return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body } function hidetrail(){ gettrailobj().visibility="hidden" document.onmousemove="" } function followmouse(e){ var xcoord=offsetfrommouse[0] var ycoord=offsetfrommouse[1] if (typeof e != "undefined"){ xcoord+=e.pageX ycoord+=e.pageY } else if (typeof window.event...

  tuyển tập code đẹp của thầy băng vũ

  1) Code Dự Báo Thời Tiết: Hà Nội Huế Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thành phố Nha Trang: Bạch Long Vĩ: Cà Mau: Cao Bằng: Côn Sơn: Đồng Hới: Sơn La: Lạng Sơn: Lào Cai: Nam Định: Phan Thiết: Vinh: Phú Quốc: Qui Nhơn: Thanh Hoá: Trường Sa: 2) Code Báo Mới: Tin tổng hợp: epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '180'; epi_height = 'auto'; epi_border = 1; 3) Tin thể thao: epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '600'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; ...

  code thay đổi con trỏ chuột

  Thầy Cô chép và dán code sau vào bất kỳ khối nào. Nếu muốn dùng hình ảnh khác thì Thầy Cô thay link hình trong code và sửa độ rộng + chiều cao hình tại ["", 61, 70] var trailimage=["", 61, 70] //image path, plus width and height var offsetfrommouse=[15,10] //image x,y offsets from cursor position in pixels. Enter 0,0 for no offset var displayduration=0 //duration in seconds image should remain visible. 0 for always. if (document.getElementById || document.all) document.write('') function gettrailobj(){ if (document.getElementById) return document.getElementById("trailimageid").style else if (document.all) ...

  Code chào và cảm ơn người ghé thăm website - blog

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM var txt=" SPTH - Trường CĐCĐ Bình Thuận "; var espera=200; var refresco=null; function rotulo_title() { document.title=txt; txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0); refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera); } rotulo_title(); ...

  CODE về đầu trang, cuối trang, trang chủ.

  1. Góc trên bên phải: 2. Góc trên bên trái: 3. Góc dưới bên phải: 4. Góc dưới bên trái: ...

  code chữ chạy trên chuột

  var text='Chào các thầy cô và các bạn đến với website'; var delay=22; var Xoff=0; var Yoff=10; var txtw=8; var beghtml=''; var endhtml=''; ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false; ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false; ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false; ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false; var txtA=new Array(); text=text.split(''); var x1=0; var y1=-1000; var t=''; for(i=1;i1;i=i-1){ if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){ moveid(txtA[i-1],0,-1000); moveid(txtA[i],0,-1000); }else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1])); } moveid(txtA[1],x1,y1); } window.onload=function(){ for(i=1;i...

  code báo mới

  epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = 'auto'; epi_height = '300'; epi_theme = 'widgetDisplayThemeGrey'; epi_border = 1; epi_target = 1; ...

  code tạo hộp chatbox

  var cbvis = false; var cbload = false; function togglecbox () { var cbdiv = document.getElementById("cboxdiv"); var cbbut = document.getElementById("cboxbutton"); if (!cbvis) { if (!cbload) { cbdiv.innerHTML = ' '; cbload = true; } cbdiv.style.display = "block"; cbbut.innerHTML = "Đóng chat box Lập"; } else { cbdiv.style.display = "none"; cbbut.innerHTML = "Mở chat box Lập"; } cbvis = !cbvis; } Thầy cô Chat ở đây ...

  code bể cá cảnh

  CODE bể cá cảnh if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('ccd93fa0-b13c-4565-b103-28cbbce01fc6');Get the Zen Aquarium Fish Tank - Free! widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info) CODE bể cá cảnh 2 if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('ead8ed0e-838d-4480-92ee-1e84293fb8ab');Get the Teeny Fish Tank widget and many other great free widgets at Widgetbox!...

  tất cả các code hay của violet

  Co de nau banh tet Chuc mừng năm mới L OGO A/ 1. Ngựa phi. 2. Hổ đi. Code LOGO PHÁO HOA dùng cho khối chính: B/ 1ph áo n ổ 2 Mô tả: CANH D ẦN C Ó PH ÁO GỘP 1 VÀ 2 ...

  code cho website

  Tạo logo liên kết chạy ngang Đọc thêm: Cách Tạo Code Nhắn Tin Miễn Phí đưa Vào Google Sites: Tạo Chữ Chạy Trong Google Sites: Trước tiên, vào chỉnh sửa trang ---> Chèn Tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích "Embed gadget" ---> Dán code trên vào, sau đó chỉnh sửa theo ý muốn. Rồi tùy chọn chữ chạy thế nào: Ví dụ: Chu can chay ----------------- - Chạy từ phải qua trái: I Love You Forever I Love You Forever - Chạy...

  code lịch

  Calendar...